مرور : کلش رویال

آموزش بازی کلش رویال در نکست فور گیم

آموزش بازی کلش رویال در نکست فور گیم

یک طرف نقشه متعلق به قلمرو شماست و طرف دیگر دشمن شما قرار دارد شما با استفاده از کارت های خود به سمت مقر و ساختمان اصلی حریف پیش میروید و هر کدام از منطقه که به تصرف شما در بیاید میتوانید در آن جا با استفاده از کارت های خود نیروهارا پیاده کنید اما تاور هایی مانند Arena Tower  از قلعه و Kings Tower محافظت خواهد کرد.در کلش رویال هرچه قدرت شما افزایش پیدا کند وسعت نقشه کلش رویال و در کنار آن برجک های دفاعی نیز قابلیت افزایش را خواهند داشت وقتی با استفاده از عرشه جنگی وارد جنگ بشوید مطمئنا پیروزی مال شماست ولی بهتر از با استفاده از نیروهای عادی در کلش رویال به این حملات بروید چرا که عرشه جنگی در جاهای دیگر به در شما خواهند خورد.ساخت و ساز اینبار مبنای پیشرفت نیست و در پایان هرجنگ جعبه هایی پیدا میکنید که به جرات میتوان گفت تا وقتی که باز شود شما نگران نتیجه آن میشوید ولی چیزی که از جعبه در می آید متناسب با نوع استراتژی شما انتخاب شده است.در این میان برای استفاده از کارت ها شما به منابعی مانند طلا،اکسیر و الماس نیاز خواهید داشت که ترتیب استفاده آن ها مرتبط با انتخاب شما میباشد که برای ابزار دفاعی از طلا و برای ساخت نیرو از اکسیر استفاده خواهید کرد.